WYKŁADY KS. DRA LUCJANA BIELASA      

CYKL: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCHCYKL: HISTORIA KOŚCIOŁA
CYKL: OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
CYKL: SAKRAMENT POKUTY