KIK W BIELSKU- BIAŁEJ NA AUDIENCJI U METROPOLITY KRAKOWSKIEGO      

Delegacja Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w składzie:
  ks. prałat Zbigniew Powada - kapelan Klubu
  Elżbieta Kralczyńska - Prezes Klubu
  Kazimierz Kamiński - Wiceprezes Klubu
  Janusz Frączek - członek Zarządu

- w dniu 18 listopada 2005 r. złożyla wizytę Metropolicie Krakowskiemu J.E. Ks. Arcybiskupowi dr Stanisławowi Dziwiszowi. Przedstawiciele bielskiego KIK-u w serdecznej rozmowie poinformowali Metropolitę o genezie Klubu i prawie 25 letniej jego działalności. Podkreślono główne kierunki pracy Klubu:

  • działalność kulturalną z podkreśleniem organizowania od 1984 roku Tygodni Kultury Chrześcijańskiej,
  • działalność formacyjną przejawiającą się m.in. organizowanymi systematycznie rekolekcjami dla inteligencji, dniami skupienia, wykładami z dziedziny wiedzy religijnej (Studium Wiedzy Religijnej - przez 17 lat), spotkaniami z misjonarzami i przedstawicielami zakonów,
  • działalność ekumeniczną wyrażającą się w comiesięcznych (od 23 lat) ekumenicznych spotkaniach modlitewnych w intencji jedności chrześcijan i integracyjnych, w spotkaniach z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich,
  • działalność charytatywną a szczególnie zorganizowanie (łącznie generalnym remontem zabudowań) i prowadzenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" ,
  • działalność społeczno-historytczną; KIK włączał się w akcje doprowadzające do przemian ustrojowych a w dalszym ciągu organizuje spotkania z różnymi wybitnymi ludźmi, pomaga zachować pamięć historyczną i kształtować postawy patriotyczne,
  • działalność pielgrzymkowo-turystyczną; organizowanie co roku pielgrzymek autokarowych krajowych i zagranicznych połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc i zabytków.

Ks. Arcybiskup podzielił się informacjami o przebiegu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze; przedstawiciele Klubu przekazali nowemu Metropolicie wyrazy wdzięczności za jego dyskretną, ale bardzo skuteczną opiekę nad Osobą Ojca Świętego Jana Pawła II i za służbę Kościołowi Powszechnemu.

Po wyjściu z Pałacu Arcybiskupiego przedstawiciele KIK spojrzeli na okno "papieskie",
z którego Jan Paweł II prowadził wielokrotnie rozmowy z młodzieżą Krakowa i ku swojej wielkiej radości zauważyli, że wręczony Metropolicie ks. abp Dziwiszowi piękny bukiet kwiatów stoi teraz w tym oknie obok zapalonej świecy! Kol. Janusz Frączek uwiecznił to wydarzenie na zdjęciu.