Spotkanie opłatkowe członków KIK

oraz podopiecznych  i pracowników Katolickiego Domu Opieki „Józefów”

20 stycznia 2015 r.  About JW Player 6.4.3359...

 

 

 „Bóg nie zapomni o miłości, którą okazaliście innym” – mówił bp Roman Pindel do pracowników i mieszkańców Katolickiego Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej  oraz do założycieli tej placówki – członków bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Ordynariusz bielsko-żywiecki sprawował 20 stycznia Mszę św. w kaplicy ośrodka w Cygańskim Lesie, poświęcił tu stacje nowej Drogi Krzyżowej, odwiedził także podopiecznych Domu Pomocy Społecznej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gościł w świetlicy środowiskowej „Dzieciątka Jezus” oraz w domu dziennego pobytu dla ludzi starszych.

 

A

 

W homilii bp Pindel rozważał słowa św. Pawła Apostoła z czytania dnia – Listu do Hebrajczyków – zaznaczając, że bardzo trafnie odnoszą się one do pracowników i podopiecznych Katolickiego Domu Opieki „Józefów”. Duchowny słowami Apostoła Narodów zapewniał, że Bóg dotrzymuje obietnicy. „Bóg nie zapomni o czynie i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie” – przywoływał słowa Listu, zwracając się do uczestników liturgii. „To niesamowite słowa. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy nazwani świętymi. Po drugie zdumiewa to, jak Bóg ma pamiętać o każdym dobrym czynie, który człowiek kiedykolwiek podejmie, bez względu czy jest młodym, czy w sile wieku, czy zbliża się do emerytury, lub nawet będąc starszym człowiekiem, ograniczonym w ruchach” – zauważał i przypominał, że dla ochrzczonych przyszłość jest jedna – „stać się dziedzicem obietnic Boga”.

„Chodzi o bycie z Bogiem na zawsze, trwanie z Nim w miłości na zawsze. To jest największa obietnica dana wszystkim świętym, zwłaszcza tym, którzy usługują innym świętym” – dodał.

Hierarcha wskazał, że największym potwierdzeniem i uzasadnieniem Bożej obietnicy jest Jezus Chrystus, który po śmierci przeszedł z tego świata do Ojca. Biskup wyjaśniał myśl św. Pawła, widzącego w Jezusie Arcykapłana, który poprzez swą śmierć na krzyżu wszedł, na podobieństwo kapłana z jerozolimskiej świątyni w żydowskie święto Jom Kippur, do pomieszczenia "Świętego Świętych" i tam pozostaje. „Co tam robi? Cały czas wstawia się za nami, mając w pamięci nasze życie, nasze przemijanie, nasze zmierzanie do tego, by pójść za Nim i stanąć tak jak On przed Ojcem, z całym naszym życie, z każdym naszym dobrym czynem, z każdą posługą wobec innych” – dodał.

 

 

A

 

A

 

Msza św. w kaplicy Domu Pomocy społecznej MB Nieustajacej Pomocy

 

W kaplicy ośrodka znajduje się też kopia obrazu pw. Matki Bożej Łaskawej, którego oryginał z 1598 roku złożono w skarbcu katedry na Wawelu. Do II wojny światowej obraz znajdował się w głównym ołtarzu katedry lwowskiej. Kopię namalowała Maria Witosławska, siostra prezes bielskiego KIK, Elżbiety Kralczyńskiej.

 

 

 

 

 

A

 

Biskup poświęcił stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy domu pomocy społecznej.

Dzieło, stylizowane na witraż, namalowała i ufundowała artystka Maria Bogacz.

 

.

 

Ks. biskup odwiedza obłożnie chorych w Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w KDO "Józefów" prowadzonym przez Klub Inteligencji Katolickie w Bielsku-Białej

 

 

Opłatek

              

Spotkanie opłatkowe przy stole Członków KIK, pracowników KDO "Józefów"

oraz pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustajacej Pomocy

Prezes KIK Elżbieta Kralczyńska wita siedzących przy stole: ks. biskupa Romana Pindla i jego kapelana, kapelana KIK ks. prałata Zbigniewa Powadę, proboszcza parafii

Klub Inteligencji Katolickich powstał w Bielsku-Białej w lutym 1981 roku. Jednym z głównych zadań statutowych klubu jest praca na rzecz osób starszych. W 1998 roku Klub przejął dawny ośrodek milicji: trzyhektarowy park z secesyjną willą i dwoma budynkami gospodarczymi. Przeprowadzono gruntowny remont zdewastowanych pomieszczeń i dzięki wsparciu władz miasta zaadaptowano je do potrzeb domu opieki dziennej dla osób starszych. Korzysta z niego około 28 osób w podeszłym wieku, w większości samotnych bielszczan. Mogą uczestniczyć tu w codziennej Mszy św. i zjeść posiłki. Obok powstał dom opieki stałej dla seniorów. Jest tu także świetlica środowiskowa im. Dzieciątka Jezus dla dzieci i młodzieży.      

Bielski KIK znany jest także z organizacji od 30 lat ekumenicznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Piotr Witkowski

Wykorzystano  reportaż na stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej http://diecezja.bielsko.pl