XX Lecie KIK     

Rok 2001 był rokiem szczególnym dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. Był to rok Jubileuszu 20-letniej działalności Klubu. Obchody Jubileuszowe zaczęto od modlitewnego skupienia dniu 19 maja 2001 r. w Klasztorze Ojców Karmelitów w Zawoi Przysłopie, usytuowanym na tle pięknej panoramy babiogórskiej, poprowadził Ojciec Maciej Jaworski Karmelita Bosy z Krakowa.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej opracowano KALENDARIUM. Autorzy: Janusz Frączek, Janina Królikowska i Piotr Witkowski - zebrali informacje na temat licznych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, formacyjnych i społecznych podejmowanych przez KIK, a także historie zmagań z nieprzychylnością władz politycznych w okresie komunizmu.

Centralna uroczystość XX-lecia KIK-u odbyła się 23 maja 2001 roku. Ponieważ zwięczeniem działalności Klubu było ukończenie remontu kaplicy i pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu w Katolickim Domu Opieki "Józefów" przy ulicy Grzybowej 8 - uroczystości jubileuszowe połączone zostały z poświęceniem kaplicy pod wezwaniem św. Józefa i całego Domu Dziennego Pobytu. Poświęcenia dokonał J.E. Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W uroczystości tej wzięli udział proboszczowie bielsko-bialskich parafii, władze miasta i powiatu, przedstawicieli Sejmiku Wojewódzkiego, sponsorzy oraz członkowie KIK . Najbardziej zasłużonymi osobami dla tego Ośrodka, są: Andrzej Sikora b. Wojewoda Bielski, dzięki któremu KIK otrzymał ten obiekt i dr Andrzej Grajewski, któremu KIK zawdzięcza dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ta dotacja pozwoliła przeprowadzić remont i wyposażyć Kaplicę i Dom Dziennego Pobytu. Duża pomoc dla "Józefowa" nadeszła również ze strony pani Dyrektor Haliny Misiewicz i pani Naczelnik Marioli Burzek-Dziedzic.

Przywitanie gości: J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ks. prałata Zbigniewa Powadę, Prezydenta Miasta p. Bogdana Traczyka, Członka Zarządu Miasta p. Henryka Keniga, Starostę Bielskiego p. Jacka Falfusa.


A tu Ksiądz Biskup wchodzi do Domu Dziennego Pobytu.


Rozpoczęto uroczystość Mszą Świętą. Prezes KIK p. Elżbieta Kralczyńska powitała przybyłych gości w imieniu Klubu

To nasza Kaplica - prawda że piękna. Wszystko co znajduje się w tej Kaplicy to dar ludzkich serc - od figury św. Józefa po tabernakulum - wszystko jest kompilacją dobrej woli i ofiarności ludzi.


Ksiądz Biskup poświęcił Kaplicę, figurę św. Józefa - dar księdza prałata Zbigniewa Powady, obraz "Jezu Ufam Tobie" - dar członków Klubu, obraz Matki Bożej Częstochowskiej - dar Arcyksiężnej Krystyny Habsburg. Poświęcone zostały również pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu.

Po Mszy św. w sali z kominkiem szczególnie cenieni i szanowani goście złożyli gratulacje z okazji XX-lecia działalności KIK, a także przekazali okolicznościowe dary.

Tu właśnie jako pierwszy Prezydent Miasta Bogdan Traczyk przekazuje słowa uznania dla 20-letniej pracy KIK-u.

Kolejno gratulacje składali: Pan Starosta Bielski Jacek Falfus, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Juszczyk, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej p. Jerzy Pieszka, Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury p. Władysław Szczotka, Dyrektor Książnicy Beskidzkiej p. Bogdan Kocurek, Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej p. Mariola Burzek-Dziedzic, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Ślšskiego p. Halina Misiewicz oraz p. Janina Szeruda Goszyk i p. Jerzy Slawik z Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którzy brali udział wraz z Biskupem Pawłem Anweilerem.

Na uroczystość przybyli również przedstawiciele dwóch KIK-ów ze Sosnowca i Opola, którzy przekazali od swoich Klubów serdeczne pozdrowienia.

Po tej jakże miłej i znaczącej dla KIK niespodziance był występ trio muzycznego: p. Maria Witosławska - śpiew, p. Dorota Korfanty - flet i p. Michał Korzystka - akompaniament, a następnie spotkanie przy stole.

Pogoda dopisała, a więc w otoczeniu zieleni uczestnicy spotkania wzięli udział w małym poczęstunku.


W ramach uroczystości jubileuszowych ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka wygłosił odczyt na temat "Udział świeckich w nowej ewangelizacji".

Prezesi Klubu, którzy pełnili tą funkcję w ciągu 20-lecia, a to Zdzisław Greffling (1981 - 1983), Piotr Witkowski (1984 - 1997), Kazimierz Kamiński (1997 - 2000) podzielili się swoimi refleksjami na temat działalności Klubu w okresach ich prezesury.

O "Józefowie", jego powstaniu, problemach, planach na przyszłość powiedziała związana z tym Ośrodkiem od jego początków p. Janina Królikowska - sekretarz KIK.

Mimo więc, że na koncie mieliśmy zero w ciągu 2 lat i 5 miesięcy zdołaliśmy:

  • wyremontować pomieszczenia dla Diecezjalnego Ośrodka Wspierania Rodzin, gdzie matki oczekujące dziecka, z małymi dziećmi w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych znajdują pomoc,
  • wyremontować budynek, w którym od września 2000 roku funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, z której korzysta około 40 dzieci z rodzin patologicznych ; te dzieci mają gdzie odrobić lekcje, mają pomoc w nauce, mogą rozwijać zainteresowania artystyczne, sportowe. Są dożywiane.
  • wyremontować i urządzić kaplicę pod wezwaniem św. Józefa i pomieszczenia dla Domu Dziennego Pobytu,
  • wybudować kapliczkę Matki Bożej w ogrodzie w miejscu spotkań grup modlitewnych i ugrupowań katolickich, aby odpoczynek wśród pięknych drzew i przy ognisku połączony był z modlitwą.

Aby to wykonać zarząd KIK szukał środków finansowych wszędzie: u władz samorządowych, rządowych, fundacji, sponsorów oraz prowadził zbieranie ofiar przy kościołach w Bielska-Białej.

Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy w czasie uroczystości jubileuszowych powiedział m. in.: "Z radością i wdzięcznością wobec Boga spoglądamy dziś na to, czego dokonaliście w tym mieście i na tej ziemi. Byliście wrażliwi na znaki czasu i na inspirację Ducha Świętego, podejmując zadania na rzecz człowieka, społeczeństwa i Kościoła. W tym wszystkim dojrzewaliście i znalazła się siła, bo Bóg dał moc swojemu ludowi ...".

Zorganizowany przez KIK w Bielsku-białej XVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej od 21 do 27 października 2001 roku był wielkim przedsięwzięciem kończącym uroczystości jubileuszowe..